Blog

Znak towarowy

Czym jest zdolność odróżniająca znaku towarowego?

Rozpoznawalność marki. Oto klucz do sukcesu. Po czym zaś rozpoznaje się marki? Po logach, kształtach opakowań, po nazwie. Słowem, towar rozpoznaje się po znaku towarowym. Ma on ogromny wpływ na decyzje konsumenckie.

Czytaj więcej...

Unijny znak towarowy

Czym jest unijny znak towarowy i jak go zastrzec?

Znak towarowy to oznaczenie, które pozwala odróżniać produkty jednego przedsiębiorstwa od towarów innych firm i można go przedstawić w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu udzielonej ochrony.

Czytaj więcej...

Ochrona marki

Prawne możliwości ochrony marki. Jak to robić w świetle przepisów?

Jesteś przedsiębiorcą, który stara się prężnie rozwinąć założoną przez siebie firmę. Miałeś pomysł, wymyśliłeś nazwę firmy i we współpracy z grafikiem stworzyłeś jej unikalne logo, a rozwijając swoją markę zdobyłeś na rynku rozpoznawalność i szacunek. Nagle pojawia się jednak nowa firma, która posługuje się taką samą nazwą, a także... podobnym logo. Myślisz sobie, że to przecież nielegalne, ale czy na pewno zadbałeś o to, abyś tylko Ty miał prawa do takich rzeczy, jak nazwa czy logo Twojej firmy?

Czytaj więcej...

Kopiowanie znaku towarowego

Czy można używać cudzego znaku towarowego?

Znak towarowy to nie tylko element majątku przedsiębiorstwa, ale również oznaczenie będące swoistą wizytówką, pozwalającą wyróżnić towary lub usługi konkretnej firmy na tle konkurencji. Popularność marki płynąca z rozpoznawalności znaku towarowego świadczy o tym, że firma cieszy się wśród swoich klientów aprobatą i zaufaniem. Nie dziwi zatem fakt, że właściciel danego znaku towarowego nie chce się nim dzielić, choć jednocześnie wiele podmiotów chciałoby korzystać ze znanych znaków towarowych.

Czytaj więcej...

patent

Czy przyznanie patentu równa się przyznaniu prawa do korzystania z opatentowanego wynalazku?

Technologia napędza rozwój, a wprowadzanie nowych i skutecznych rozwiązań jest opłacalne. Warto patentować swoje wynalazki, aby móc czerpać z nich jak najwięcej korzyści. Jak jednak ma się opatentowanie wynalazku do samego z niego korzystania? Aby móc odpowiedzieć na postawione w tytule wpisu pytanie, należy wcześniej zrozumieć podstawowe kwestie dotyczące patentu na wynalazek, korzystania z wynalazku, a także wynalazku samego w sobie.

Czytaj więcej...

znak towarowy

Od czego zależy zasięg ochrony znaku towarowego?

Znak towarowy to oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa, możliwe do przedstawienia w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej na nie ochrony. Prawo ochronne na znak towarowy ma charakter terytorialny, a zasięg ochrony znaku towarowego zależy od tego, w urzędzie jakiego państwa lub organizacji oraz w jakim systemie została udzielona. Więcej o zasięgu i o tym, jak i czy warto go rozszerzyć, w kolejnych akapitach.

Czytaj więcej...

Kary za kopiowanie znaku towarowego

Czym grozi kopiowanie znaku towarowego?

Znaki towarowe są niezwykle wartościowym składnikiem przedsiębiorstwa. Kopiowanie cudzego znanego znaku towarowego może wydawać się opłacalne, ale nigdy takie nie jest – z czego zdaje sobie sprawę każdy, najpóźniej w momencie otrzymania pisma od prawników konkurenta. Ponieść konsekwencje można nawet za używanie znaku podobnego. Warto wiedzieć, co grozi za naruszanie cudzego prawa do znaku towarowego.

Czytaj więcej...

patent

Kiedy patent wygasa?

Wynalazki i patenty uregulowane są przede wszystkim w tytule II, dziale II Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Znajdują się tam informacje na temat warunków przyznania patentu, definicja nowości i stanu techniki czy wyłączenia – rozwiązania techniczne, na które nie udziela się patentów. Rozdział 8 tego działu reguluje unieważnienie, wygaśnięcie i ograniczenie patentu. Patent wygasa, kiedy następuje jedna z przewidzianych ku temu przez prawo przyczyn.

Czytaj więcej...