Blog

patent

Czy przyznanie patentu równa się przyznaniu prawa do korzystania z opatentowanego wynalazku?

Technologia napędza rozwój, a wprowadzanie nowych i skutecznych rozwiązań jest opłacalne. Warto patentować swoje wynalazki, aby móc czerpać z nich jak najwięcej korzyści. Jak jednak ma się opatentowanie wynalazku do samego z niego korzystania? Aby móc odpowiedzieć na postawione w tytule wpisu pytanie, należy wcześniej zrozumieć podstawowe kwestie dotyczące patentu na wynalazek, korzystania z wynalazku, a także wynalazku samego w sobie.

Czytaj więcej...

znak towarowy

Od czego zależy zasięg ochrony znaku towarowego?

Znak towarowy to oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa, możliwe do przedstawienia w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej na nie ochrony. Prawo ochronne na znak towarowy ma charakter terytorialny, a zasięg ochrony znaku towarowego zależy od tego, w urzędzie jakiego państwa lub organizacji oraz w jakim systemie została udzielona. Więcej o zasięgu i o tym, jak i czy warto go rozszerzyć, w kolejnych akapitach.

Czytaj więcej...

Kary za kopiowanie znaku towarowego

Co grozi za kopiowanie znaku towarowego?

Znaki towarowe są niezwykle wartościowym składnikiem przedsiębiorstwa. Kopiowanie cudzego znanego znaku towarowego może wydawać się opłacalne, ale nigdy takie nie jest – z czego zdaje sobie sprawę każdy, najpóźniej w momencie otrzymania pisma od prawników konkurenta. Ponieść konsekwencje można nawet za używanie znaku podobnego. Warto wiedzieć, co grozi za naruszanie cudzego prawa do znaku towarowego.

Czytaj więcej...

patent

Kiedy patent wygasa?

Wynalazki i patenty uregulowane są przede wszystkim w tytule II, dziale II Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Znajdują się tam informacje na temat warunków przyznania patentu, definicja nowości i stanu techniki czy wyłączenia – rozwiązania techniczne, na które nie udziela się patentów. Rozdział 8 tego działu reguluje unieważnienie, wygaśnięcie i ograniczenie patentu. Patent wygasa, kiedy następuje jedna z przewidzianych ku temu przez prawo przyczyn.

Czytaj więcej...

znak towarowy

Dlaczego znak towarowy to integralny element przedsiębiorstwa?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie odróżniające towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów bądź usług innego przedsiębiorstwa, które umożliwia ich jednoznaczną identyfikację i może być przedstawione w rejestrze znaków towarowych. W szczególności będzie to wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Znak towarowy, zwłaszcza gdy ma formę znaku słownego, często pokrywa się z nazwą przedsiębiorstwa. Znakami towarowymi są także znaki usługowe, używane do odróżniania usług danego przedsiębiorstwa. W praktyce znak towarowy odpowiada za budowanie marki oraz rozpoznawalności. Jest niezwykle istotnym, żeby przez swą skrótowość, komunikatywność oraz oddziaływanie na odbiorcę odróżniał towary lub usługi danego przedsiębiorstwa od pozostałych towarów i usług obecnych na rynku.

Czytaj więcej...

logo

Różnice między znakiem towarowym a logiem

Robiąc codzienne zakupy, zdarza nam się wybierać produkty ulubionej firmy i nie zwracać uwagi na te same rzeczy wyprodukowane przez kogoś innego. Łączymy jakość produktu z logo firmy, jej kolorystyką i hasłami reklamowymi. Jednym słowem, wierzymy w markę producenta. A co ze znakiem towarowym? Czy jest tym samym, co logo?

Czytaj więcej...

prawo

Jakie przepisy regulują kwestie patentowe?

Nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie techniki napędzają rozwój, a jest w interesie każdego, aby technika, gospodarka i nauka działały intensywnie. Aby twórcy mieli motywację do działania, muszą mieć możliwość wykorzystania swoich wynalazków komercyjnie. Niezbędna jest do tego wyłączność ich stosowania, a także możliwość przenoszenia i egzekwowania praw do nich – słowem, niezbędna jest ochrona sytemu prawa. W przypadku wynalazków, czyli nowych i posiadających poziom wynalazczy rozwiązań o charakterze technicznym, ochronę zapewniają prawa z patentu. Kwestie patentowe normuje szereg regulacji na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym.

Czytaj więcej...

patent

Kryteria które musi spełniać znak towarowy?

Znak towarowy to rodzaj oznaczenia stosowanego w handlu. Jego podstawową funkcją jest identyfikacja i wyróżnienie się produktów danej marki spośród innych. Przyjrzyjmy się kryteriom, jakie musi spełniać znak towarowy. Zapraszamy do przeczytania wpisu na naszym blogu.

Czytaj więcej...