Opłaty w postępowaniu

Na ofertę naszej Kancelarii składają się również usługi, związane z dozorowaniem terminów opłat urzędowych. Należy przy tym zaznaczyć, że tego typu działania są niezbędne dla utrzymania w mocy praw ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych, jak również znaków towarowych w kolejnych okresach ochronnych.


Decydując się na skorzystanie z naszej oferty dozorowania terminów opłat urzędowych mogą mieć Państwo pewność, że Wasze patenty, prawa z rejestracji i prawa ochronne, będą odpowiednio chronione, a Wy będziecie mogli skupić się na rozwoju prowadzonej działalności.


Stawki Kancelarii
Nasza Kancelaria stosuje indywidualne podejście do każdego klienta w zakresie stawek za usługi. Oferujemy współpracę przy sprawach jednorazowych, jak i na podstawie umów ramowych. Możliwe negocjacje cenowe.


Opłaty urzędowe są regulowane odpowiednimi aktami prawnymi, do których odsyłamy poniżej.


Polskie znaki, wzory, wynalazki
https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2020-01/Rozporzadzenie_Rady_Ministrow_dotyczace_oplat_z_2016_r._poz._1623.pdf


Unijne znaki
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/fees-payable-direct-to-euipo


Wzory unijne
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/rcd-fees-directly-payable-to-euipo


Znaki międzynarodowe
https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html


Wynalazki europejskie
https://my.epoline.org/epoline-portal/classic/epoline.Scheduleoffees


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!