Blog

Kiedy warto skorzystać z usług biura patentowego?

kancelaria

Oferta kancelarii prawno-patentowej skierowana jest do osób lub przedsiębiorstw, które chcą ubiegać się o prawną ochronę swoich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy znaków towarowych. Jest to procedura wieloetapowa, wymagająca spełnienia wielu wymogów formalnych, dlatego kompleksowe wsparcie prawne może okazać się niezbędne. W czym może pomóc kancelaria prawno-patentowa i kiedy warto skorzystać z profesjonalnych usług w tym zakresie?

Badania wzorów – czyli najpierw zbadaj, zanim wprowadzisz towar na rynek

badanie wzorów przemysłowych

Wystąpienie o ochronę prawną przez zarejestrowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego pozwala na zapewnienie sobie wyłączności na korzyści płynące z potencjalnych zysków, jakie można za ich pośrednictwem uzyskać. Zanim przystąpi się jednak do całej procedury, warto zlecić kompleksowe badanie wzorów przemysłowych i użytkowych, dzięki czemu można uniknąć nieświadomego powielenia wcześniej istniejącego rozwiązania, a tym samym zapobiec ponoszeniu kosztów całego procesu. Przekonajmy się, co można chronić i jak wyglądają niezbędne badania.

Jak można zbadać zdolność patentową?

wynalazca

Obecnie w ustawodawstwie polskim nie znajduje się definicja wynalazku; należy jednak stwierdzić, że wynalazek jest dobrem niematerialnym będącym przedmiotem patentu. Patent zaś to prawo do wyłącznego korzystania z tego wynalazku – przez określony czas, w sposób zarobkowy, na określonym terytorium. Przyznaje je kompetentny organ. Jak sprawdzić możliwość uzyskania patentu?

Co to jest wzór unijny i czy warto go zastrzec?

znak

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych daje możliwość ubiegania się o ochronę wzoru przemysłowego na terenie całej Unii Europejskiej przez przedsiębiorcę. Co może podlegać ochronie? Czy warto ubiegać się o ochronę? Przeczytaj nasz krótki tekst. 

Kiedy urząd patentowy może odmówić udzielenia patentu?

spotkanie

Wszystkie rozwiązania przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego powinny być poddane szczegółowym badaniom, aby zminimalizować ryzyko odmowy uzyskania patentu. Urząd Patentowy sprawdza dokładnie, czy rozwiązanie spełnia warunki określone przepisami. W jakich sytuacjach może on odmówić udzielenia patentu? 

Czym są tzw. niekonwencjonalne znaki towarowe?

znak zapytania

Znaki towarowe są używane przez firmy do identyfikacji swoich wyrobów. Dzięki oznaczeniom tego rodzaju produkty lub usługi mogą łatwiej zaistnieć w świadomości nabywców. Działania mające na celu ich promocję są też obarczone mniejszym ryzykiem, związanym z myleniem oferowanych wyrobów z dostarczanymi przez konkurencję. Jeśli chodzi o to, jakie elementy mogą zostać zarejestrowane jako znak towarowy, to obowiązujące przepisy zapewniają duży margines swobody, co jest widoczne zwłaszcza w przypadku niekonwencjonalnych znaków towarowych. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Najczęstsze przyczyny sporów patentowych

sąd

Wynalazczość polegająca na dokonywaniu kolejnych odkryć i znajdywaniu dla nich praktycznych zastosowań jest najpotężniejszym motorem rozwoju. Innowacyjne produkty i rozwiązania podnoszą jakość życia i można bez żadnej przesady powiedzieć, że zmieniają świat. Ich dokonywanie rzadko jednak jest zrządzeniem przypadku oraz efektem przebłysku geniuszu, a raczej efektem żmudnego i długotrwałego procesu. Odkrycie metody wulkanizacji kauczuku przez Goodyeara czy wynalezienie żarówki przez Edisona było wynikiem wielu eksperymentów, uporczywych poszukiwań oraz wiązało się z koniecznością ponoszenia niemałych kosztów.

Najbardziej znane znaki towarowe na świecie

znaki towarowe

Wraz z rozwojem rynku i zmianami świadomości konsumentów wzrasta znaczenie marketingu oraz prowadzonych przez firmy działań reklamowych, z których najważniejsze jest kreowanie silnej marki reprezentowanej przez zarejestrowane znaki towarowe. Wiele z nich stało się dziś wartością samą w sobie, przez co wartość znaków towarowych znacznie przewyższa wartość pozostałego majątku posiadających je przedsiębiorstw. Zobaczmy, co jest uznawane za znak towarowy i które z nich są najbardziej znane.

Jak poszerzyć swoją wiedzę z zakresu własności przemysłowej?

szkolenie

Posiadanie patentu czy rejestracja znaku towarowego są działaniami, które pozwalają na zdobycie przewagi konkurencyjnej i możliwości czerpania korzyści z posiadania rozpoznawanej marki lub wyrobu wykorzystującego unikalne rozwiązania techniczne. Procedury związane z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji, oszacowaniem kosztów i korzyści czy wskazaniem najlepszego sposobu postępowania nie zawsze są proste i zrozumiałe. Sposobem na zyskanie potrzebnej wiedzy może być udział w szkoleniu z zakresu ochrony własności intelektualnej prowadzonym przez specjalistów z tej dziedziny. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i zobaczmy, co można w ten sposób zyskać.