Blog

Czym są tzw. niekonwencjonalne znaki towarowe?

znak zapytania

Znaki towarowe są używane przez firmy do identyfikacji swoich wyrobów. Dzięki oznaczeniom tego rodzaju produkty lub usługi mogą łatwiej zaistnieć w świadomości nabywców. Działania mające na celu ich promocję są też obarczone mniejszym ryzykiem, związanym z myleniem oferowanych wyrobów z dostarczanymi przez konkurencję. Jeśli chodzi o to, jakie elementy mogą zostać zarejestrowane jako znak towarowy, to obowiązujące przepisy zapewniają duży margines swobody, co jest widoczne zwłaszcza w przypadku niekonwencjonalnych znaków towarowych. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Najczęstsze przyczyny sporów patentowych

sąd

Wynalazczość polegająca na dokonywaniu kolejnych odkryć i znajdywaniu dla nich praktycznych zastosowań jest najpotężniejszym motorem rozwoju. Innowacyjne produkty i rozwiązania podnoszą jakość życia i można bez żadnej przesady powiedzieć, że zmieniają świat. Ich dokonywanie rzadko jednak jest zrządzeniem przypadku oraz efektem przebłysku geniuszu, a raczej efektem żmudnego i długotrwałego procesu. Odkrycie metody wulkanizacji kauczuku przez Goodyeara czy wynalezienie żarówki przez Edisona było wynikiem wielu eksperymentów, uporczywych poszukiwań oraz wiązało się z koniecznością ponoszenia niemałych kosztów.

Najbardziej znane znaki towarowe na świecie

znaki towarowe

Wraz z rozwojem rynku i zmianami świadomości konsumentów wzrasta znaczenie marketingu oraz prowadzonych przez firmy działań reklamowych, z których najważniejsze jest kreowanie silnej marki reprezentowanej przez zarejestrowane znaki towarowe. Wiele z nich stało się dziś wartością samą w sobie, przez co wartość znaków towarowych znacznie przewyższa wartość pozostałego majątku posiadających je przedsiębiorstw. Zobaczmy, co jest uznawane za znak towarowy i które z nich są najbardziej znane.

Jak poszerzyć swoją wiedzę z zakresu własności przemysłowej?

szkolenie

Posiadanie patentu czy rejestracja znaku towarowego są działaniami, które pozwalają na zdobycie przewagi konkurencyjnej i możliwości czerpania korzyści z posiadania rozpoznawanej marki lub wyrobu wykorzystującego unikalne rozwiązania techniczne. Procedury związane z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji, oszacowaniem kosztów i korzyści czy wskazaniem najlepszego sposobu postępowania nie zawsze są proste i zrozumiałe. Sposobem na zyskanie potrzebnej wiedzy może być udział w szkoleniu z zakresu ochrony własności intelektualnej prowadzonym przez specjalistów z tej dziedziny. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i zobaczmy, co można w ten sposób zyskać.

Jakie rodzaje znaków towarowych wyróżniamy?

znaki towarowe

Prowadzenie działalności biznesowej wiąże się z koniecznością czytelnego wyróżnienia swej oferty, tak by została ona dostrzeżona przez potencjalnych klientów. Od lat sposobem na budowanie zainteresowania produktami, usługami, a nawet samą firmą jest podejmowanie intensywnych działań marketingowych, których celem jest zaistnienie w świadomości klientów i wyrobienie w nich przekonania, że decyzja o zakupie z tego, a nie innego źródła będzie dla nich korzystniejsza.

Co powinna zawierać kompletna dokumentacja patentowa?

dokumentacja

Współczesna gospodarka w znacznej mierze opiera się na innowacyjności, działalności badawczo-rozwojowej i wynalazkach, które stanowią techniczne rozwiązanie różnorodnych problemów. Odpowiednia ochrona prawna takich wynalazków jest podstawowym elementem, gwarantującym przewagę na rynku, wzrost konkurencyjności, a w efekcie korzyści ekonomiczne.

Czym jest zdolność odróżniająca znaku towarowego?

Znak towarowy

Rozpoznawalność marki. Oto klucz do sukcesu. Po czym zaś rozpoznaje się marki? Po logach, kształtach opakowań, po nazwie. Słowem, towar rozpoznaje się po znaku towarowym. Ma on ogromny wpływ na decyzje konsumenckie.

Czym jest unijny znak towarowy i jak go zastrzec?

Unijny znak towarowy

Znak towarowy to oznaczenie, które pozwala odróżniać produkty jednego przedsiębiorstwa od towarów innych firm i można go przedstawić w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu udzielonej ochrony.

Prawne możliwości ochrony marki. Jak to robić w świetle przepisów?

Ochrona marki

Jesteś przedsiębiorcą, który stara się prężnie rozwinąć założoną przez siebie firmę. Miałeś pomysł, wymyśliłeś nazwę firmy i we współpracy z grafikiem stworzyłeś jej unikalne logo, a rozwijając swoją markę zdobyłeś na rynku rozpoznawalność i szacunek. Nagle pojawia się jednak nowa firma, która posługuje się taką samą nazwą, a także... podobnym logo. Myślisz sobie, że to przecież nielegalne, ale czy na pewno zadbałeś o to, abyś tylko Ty miał prawa do takich rzeczy, jak nazwa czy logo Twojej firmy?

Czy można legalnie używać cudzego znaku towarowego?

Kopiowanie znaku towarowego

Znak towarowy to nie tylko element majątku przedsiębiorstwa, ale również oznaczenie będące swoistą wizytówką, pozwalającą wyróżnić towary lub usługi konkretnej firmy na tle konkurencji. Popularność marki płynąca z rozpoznawalności znaku towarowego świadczy o tym, że firma cieszy się wśród swoich klientów aprobatą i zaufaniem. Nie dziwi zatem fakt, że właściciel danego znaku towarowego nie chce się nim dzielić, choć jednocześnie wiele podmiotów chciałoby korzystać ze znanych znaków towarowych.