Walidacja patentów europejskich w Polsce

Kancelaria Prawno-Patentowa BELLEPAT oferuje zagranicznym klientom kompleksowe usługi w zakresie walidacji patentów europejskich w Polsce.

Walidacja patentu europejskiego w Polsce musi być dokonana w terminie 3 miesięcy od daty publikacji o udzieleniu tego patentu (data B1). Po dopełnieniu procedury walidacyjnej, patent europejski jest chroniony w Polsce analogicznie jak wynalazek chroniony patentem krajowym pod warunkiem terminowego uiszczania kolejnych okresowych opłat urzędowych.

Nasza usługa w tym zakresie obejmuje: złożenie wniosku o uprawomocnienie patentu europejskiego w Polsce wraz z załącznikami, specjalistyczne tłumaczenie tekstu publikacji udzielonego patentu europejskiego przez doświadczonych tłumaczy, oraz dalszą obsługę patentu: opłaty okresowe oraz wpisy zmian w rejestrze patentowym.

Nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie walidacji patentów europejskich w Polsce, kompleksowa i profesjonalna obsługa każdej sprawy oraz specjalistyczne tłumaczenia pozwala na pełną satysfakcję klientów i zabezpieczenie ich praw IP na terytorium Polski.