Czym są niekonwencjonalne znaki towarowe?

Znaki towarowe są używane przez firmy do identyfikacji swoich wyrobów. Dzięki oznaczeniom tego rodzaju produkty lub usługi mogą łatwiej zaistnieć w świadomości nabywców. Działania mające na celu ich promocję są też obarczone mniejszym ryzykiem, związanym z myleniem oferowanych wyrobów z dostarczanymi przez konkurencję. Jeśli chodzi o to, jakie elementy mogą zostać zarejestrowane jako znak towarowy, to obowiązujące przepisy zapewniają duży margines swobody, co jest widoczne zwłaszcza w przypadku niekonwencjonalnych znaków towarowych. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Jakie warunki musi spełniać znak towarowy?

Znak towarowy powinien pozwalać na odróżnienie towarów jednego wytwórcy od oferowanych przez innego - towarów lub usług jego przedsiębiorstwa od towarów bądź usług oferowanych przez innego przedsiębiorcę. Musi być jednocześnie przedstawiony w formie umożliwiającej przedstawienie go w rejestrze znaków towarowych. Zgodnie z orzecznictwem ETC konieczne jest, by znak towarowy był oznaczeniem, które jest jasne, precyzyjne, kompletne, łatwo dostępne, zrozumiałe, obiektywne i trwałe oraz jednoznaczne. Klasycznymi znakami towarowymi są oznaczenie słowne, słowno-graficzne oraz graficzne – rodzajów znaków niekonwencjonalnych jest aż 11.

Niekonwencjonalne znaki towarowe 

Niekonwencjonalne znaki towarowe dzielą się na oznaczenia widzialne i niewidzialne. W pierwszej kategorii znajdą się przestrzenny znak towarowy, a więc trójwymiarowe odzwierciedlenie kształtu; kolor lub kombinacja kolorów; pozycyjny znak towarowy będący elementem o określonym rodzaju umieszczanym w konkretnym miejscu; ruchomy znak towarowy mogący być animacją lub filmem; gest, a więc unikalny ruch związany z produktem czy firmą; multimedialny znak towarowy stanowiący połączenie obrazu, ruchu i dźwięku; deseń oraz faktura – powtarzający się wzór o określonej geometrii barwie. Grupa znaków niewidzialnych to dźwiękowy znak towarowy w postaci dźwięku lub kombinacji dźwięków; dotykowy znak towarowy będący fakturą powierzchni, a także zapachowy znak towarowy oraz smakowy znak towarowy, które jednak sprawiają trudności w przedstawieniu zgodnym z obowiązującymi zasadami.