Blog

kancelaria

Kiedy warto skorzystać z usług biura patentowego?

Oferta kancelarii prawno-patentowej skierowana jest do osób lub przedsiębiorstw, które chcą ubiegać się o prawną ochronę swoich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy znaków towarowych. Jest to procedura wieloetapowa, wymagająca spełnienia wielu wymogów formalnych, dlatego kompleksowe wsparcie prawne może okazać się niezbędne. W czym może pomóc kancelaria prawno-patentowa i kiedy warto skorzystać z profesjonalnych usług w tym zakresie?

Czytaj więcej...

badanie wzorów przemysłowych

Badania wzorów – czyli najpierw zbadaj, zanim wprowadzisz towar na rynek

Wystąpienie o ochronę prawną przez zarejestrowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego pozwala na zapewnienie sobie wyłączności na korzyści płynące z potencjalnych zysków, jakie można za ich pośrednictwem uzyskać. Zanim przystąpi się jednak do całej procedury, warto zlecić kompleksowe badanie wzorów przemysłowych i użytkowych, dzięki czemu można uniknąć nieświadomego powielenia wcześniej istniejącego rozwiązania, a tym samym zapobiec ponoszeniu kosztów całego procesu. Przekonajmy się, co można chronić i jak wyglądają niezbędne badania.

Czytaj więcej...

wynalazca

Jak można zbadać zdolność patentową?

Obecnie w ustawodawstwie polskim nie znajduje się definicja wynalazku; należy jednak stwierdzić, że wynalazek jest dobrem niematerialnym będącym przedmiotem patentu. Patent zaś to prawo do wyłącznego korzystania z tego wynalazku – przez określony czas, w sposób zarobkowy, na określonym terytorium. Przyznaje je kompetentny organ. Jak sprawdzić możliwość uzyskania patentu?

Czytaj więcej...

znak

Co to jest wzór unijny i czy warto go zastrzec?

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych daje możliwość ubiegania się o ochronę wzoru przemysłowego na terenie całej Unii Europejskiej przez przedsiębiorcę. Co może podlegać ochronie? Czy warto ubiegać się o ochronę? Przeczytaj nasz krótki tekst. 

Czytaj więcej...

flaga unii europejskiej

Zakres terytorialny wzoru unijnego i korzyści płynące z jego ochrony

Jeśli chcesz, by twój wzór był chroniony nie tylko na terenie Polski, ale także całej Unii Europejskiej, dowiedz się, czym jest wzór unijny i jaki rodzaj ochrony możesz na niego uzyskać. Przeczytaj nasz krótki wpis. 

Czytaj więcej...

spotkanie

Kiedy urząd patentowy odmawia udzielenia patentu?

Wszystkie rozwiązania przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego powinny być poddane szczegółowym badaniom, aby zminimalizować ryzyko odmowy uzyskania patentu. Urząd Patentowy sprawdza dokładnie, czy rozwiązanie spełnia warunki określone przepisami. W jakich sytuacjach może on odmówić udzielenia patentu? 

Czytaj więcej...

znak zapytania

Czym są niekonwencjonalne znaki towarowe?

Znaki towarowe są używane przez firmy do identyfikacji swoich wyrobów. Dzięki oznaczeniom tego rodzaju produkty lub usługi mogą łatwiej zaistnieć w świadomości nabywców. Działania mające na celu ich promocję są też obarczone mniejszym ryzykiem, związanym z myleniem oferowanych wyrobów z dostarczanymi przez konkurencję. Jeśli chodzi o to, jakie elementy mogą zostać zarejestrowane jako znak towarowy, to obowiązujące przepisy zapewniają duży margines swobody, co jest widoczne zwłaszcza w przypadku niekonwencjonalnych znaków towarowych. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Czytaj więcej...

sąd

Najczęstsze przyczyny sporów patentowych

Wynalazczość polegająca na dokonywaniu kolejnych odkryć i znajdywaniu dla nich praktycznych zastosowań jest najpotężniejszym motorem rozwoju. Innowacyjne produkty i rozwiązania podnoszą jakość życia i można bez żadnej przesady powiedzieć, że zmieniają świat. Ich dokonywanie rzadko jednak jest zrządzeniem przypadku oraz efektem przebłysku geniuszu, a raczej efektem żmudnego i długotrwałego procesu. Odkrycie metody wulkanizacji kauczuku przez Goodyeara czy wynalezienie żarówki przez Edisona było wynikiem wielu eksperymentów, uporczywych poszukiwań oraz wiązało się z koniecznością ponoszenia niemałych kosztów.

Czytaj więcej...