Blog

spór patentowy

Przyczyny sporów patentowych

Postępowanie przed urzędem patentowym może być o wiele bardziej ciekawe, niż mogłoby się wydawać. Mowa tu oczywiście o sporach patentowych. Zobacz, czym jest taki proces i w jakich przypadkach dochodzi do jego wszczęcia.

Czytaj więcej...

badanie zdolności przemysłowe

Kto przeprowadza badania zdolności patentowej?

Zdolność patentowa to pojęcie związane z ochroną własności intelektualnej, które określa, czy dany wynalazek spełnia wymogi, by zostać opatentowanym. W Polsce, proces patentowania wynalazków jest regulowany przez prawo własności przemysłowej, a jego znaczenie dla przedsiębiorców polega na możliwości zapewnienia sobie wyłącznych praw do eksploatacji swojego rozwiązania oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Czytaj więcej...

wojna

Jak wojna w Ukrainie wpływa na patenty i znaki towarowe?

Aktualny konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy wprowadza istotne zmiany w polityce patentowej oraz rynku znaków towarowych, co może wpłynąć na sytuację zarówno ukraińskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców. W dalszej części artykułu przyjrzymy się konsekwencjom tego zjawiska dla polskich przedsiębiorstw oraz mechanizmów ochrony własności intelektualnej w kontekście aktualnej sytuacji międzynarodowej.

Czytaj więcej...

praca na laptopie

Jakie szanse daje Program Inteligentny Rozwój?

Polska to kraj, który stale dąży do rozwoju. Program Inteligentny Rozwój (PIR) to inicjatywa finansowana przez rząd, która zapewnia wsparcie i zasoby, aby pomóc przedsiębiorcom osiągnąć swoje cele. Promuje innowacyjność, zwiększanie konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy.

Czytaj więcej...

znak towarowy

Czy można legalnie używać cudzego znaku towarowego?

Do znaków towarowych zaliczamy logo, nazwy, a także grafiki. Jeżeli właściciel uzyska prawo ochronne na taki element, ma wyłączne prawo posługiwania się nim. Można jednak powiedzieć, że to ogólna reguła, od której jest kilka wyjątków. Poniżej dowiesz się, kiedy i w jaki sposób możesz wykorzystywać cudzy znak towarowy.

Czytaj więcej...

dokumenty biznesowe

Kto może skorzystać z Programu Inteligentny Rozwój?

Program Inteligentny Rozwój jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest wspieranie projektów B+R na wielu płaszczyznach. Chodzi więc przede wszystkim o wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw dążących do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie dotyczy również badań naukowych prowadzonych przez jednostki naukowe.

Czytaj więcej...

dokumentacja patentowa

5 błędów w tworzeniu dokumentacji patentowej

Aby uzyskać patent na wynalazek, trzeba przebrnąć przez sformalizowaną procedurę. Niezbędne jest przygotowanie stosownej dokumentacji. To etap, który wymaga szczególnej skrupulatności.

Czytaj więcej...

dokumenty patentowe

Jak zbadać zdolność patentową?

Patent można uzyskać jedynie na taki wynalazek, który posiada tzw. zdolność patentową. Najprościej mówiąc, to zbiór specyficznych wymagań określonych przepisami prawa. Ich spełnienie jest absolutnie niezbędne, aby móc uzyskać ochronę prawną. Czy wiesz, w jaki sposób możesz upewnić się, że wynalazek realizuje ustawowe przesłanki?

Czytaj więcej...