Blog

znaki towarowe

Najbardziej znane znaki towarowe na świecie

Wraz z rozwojem rynku i zmianami świadomości konsumentów wzrasta znaczenie marketingu oraz prowadzonych przez firmy działań reklamowych, z których najważniejsze jest kreowanie silnej marki reprezentowanej przez zarejestrowane znaki towarowe. Wiele z nich stało się dziś wartością samą w sobie, przez co wartość znaków towarowych znacznie przewyższa wartość pozostałego majątku posiadających je przedsiębiorstw. Zobaczmy, co jest uznawane za znak towarowy i które z nich są najbardziej znane.

Czytaj więcej...

szkolenie

Jak poszerzyć swoją wiedzę z zakresu własności przemysłowej?

Posiadanie patentu czy rejestracja znaku towarowego są działaniami, które pozwalają na zdobycie przewagi konkurencyjnej i możliwości czerpania korzyści z posiadania rozpoznawanej marki lub wyrobu wykorzystującego unikalne rozwiązania techniczne. Procedury związane z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji, oszacowaniem kosztów i korzyści czy wskazaniem najlepszego sposobu postępowania nie zawsze są proste i zrozumiałe. Sposobem na zyskanie potrzebnej wiedzy może być udział w szkoleniu z zakresu ochrony własności intelektualnej prowadzonym przez specjalistów z tej dziedziny. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i zobaczmy, co można w ten sposób zyskać.

Czytaj więcej...

znaki towarowe

Jakie rodzaje znaków towarowych wyróżniamy?

Prowadzenie działalności biznesowej wiąże się z koniecznością czytelnego wyróżnienia swej oferty, tak by została ona dostrzeżona przez potencjalnych klientów. Od lat sposobem na budowanie zainteresowania produktami, usługami, a nawet samą firmą jest podejmowanie intensywnych działań marketingowych, których celem jest zaistnienie w świadomości klientów i wyrobienie w nich przekonania, że decyzja o zakupie z tego, a nie innego źródła będzie dla nich korzystniejsza.

Czytaj więcej...

dokumentacja

Co powinna zawierać kompletna dokumentacja patentowa?

Współczesna gospodarka w znacznej mierze opiera się na innowacyjności, działalności badawczo-rozwojowej i wynalazkach, które stanowią techniczne rozwiązanie różnorodnych problemów. Odpowiednia ochrona prawna takich wynalazków jest podstawowym elementem, gwarantującym przewagę na rynku, wzrost konkurencyjności, a w efekcie korzyści ekonomiczne.

Czytaj więcej...

Znak towarowy

Czym jest zdolność odróżniająca znaku towarowego?

Rozpoznawalność marki. Oto klucz do sukcesu. Po czym zaś rozpoznaje się marki? Po logach, kształtach opakowań, po nazwie. Słowem, towar rozpoznaje się po znaku towarowym. Ma on ogromny wpływ na decyzje konsumenckie.

Czytaj więcej...

Unijny znak towarowy

Czym jest unijny znak towarowy i jak go zastrzec?

Znak towarowy to oznaczenie, które pozwala odróżniać produkty jednego przedsiębiorstwa od towarów innych firm i można go przedstawić w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu udzielonej ochrony.

Czytaj więcej...

Ochrona marki

Prawne możliwości ochrony marki. Jak to robić w świetle przepisów?

Jesteś przedsiębiorcą, który stara się prężnie rozwinąć założoną przez siebie firmę. Miałeś pomysł, wymyśliłeś nazwę firmy i we współpracy z grafikiem stworzyłeś jej unikalne logo, a rozwijając swoją markę zdobyłeś na rynku rozpoznawalność i szacunek. Nagle pojawia się jednak nowa firma, która posługuje się taką samą nazwą, a także... podobnym logo. Myślisz sobie, że to przecież nielegalne, ale czy na pewno zadbałeś o to, abyś tylko Ty miał prawa do takich rzeczy, jak nazwa czy logo Twojej firmy?

Czytaj więcej...

Kopiowanie znaku towarowego

Czy można używać cudzego znaku towarowego?

Znak towarowy to nie tylko element majątku przedsiębiorstwa, ale również oznaczenie będące swoistą wizytówką, pozwalającą wyróżnić towary lub usługi konkretnej firmy na tle konkurencji. Popularność marki płynąca z rozpoznawalności znaku towarowego świadczy o tym, że firma cieszy się wśród swoich klientów aprobatą i zaufaniem. Nie dziwi zatem fakt, że właściciel danego znaku towarowego nie chce się nim dzielić, choć jednocześnie wiele podmiotów chciałoby korzystać ze znanych znaków towarowych.

Czytaj więcej...