Blog

flaga unii europejskiej

Zakres terytorialny wzoru unijnego i korzyści płynące z jego ochrony

Jeśli chcesz, by twój wzór był chroniony nie tylko na terenie Polski, ale także całej Unii Europejskiej, dowiedz się, czym jest wzór unijny i jaki rodzaj ochrony możesz na niego uzyskać. Przeczytaj nasz krótki wpis. 

Czytaj więcej...

spotkanie

Kiedy urząd patentowy odmawia udzielenia patentu?

Wszystkie rozwiązania przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego powinny być poddane szczegółowym badaniom, aby zminimalizować ryzyko odmowy uzyskania patentu. Urząd Patentowy sprawdza dokładnie, czy rozwiązanie spełnia warunki określone przepisami. W jakich sytuacjach może on odmówić udzielenia patentu? 

Czytaj więcej...

znak zapytania

Czym są niekonwencjonalne znaki towarowe?

Znaki towarowe są używane przez firmy do identyfikacji swoich wyrobów. Dzięki oznaczeniom tego rodzaju produkty lub usługi mogą łatwiej zaistnieć w świadomości nabywców. Działania mające na celu ich promocję są też obarczone mniejszym ryzykiem, związanym z myleniem oferowanych wyrobów z dostarczanymi przez konkurencję. Jeśli chodzi o to, jakie elementy mogą zostać zarejestrowane jako znak towarowy, to obowiązujące przepisy zapewniają duży margines swobody, co jest widoczne zwłaszcza w przypadku niekonwencjonalnych znaków towarowych. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Czytaj więcej...

sąd

Najczęstsze przyczyny sporów patentowych

Wynalazczość polegająca na dokonywaniu kolejnych odkryć i znajdywaniu dla nich praktycznych zastosowań jest najpotężniejszym motorem rozwoju. Innowacyjne produkty i rozwiązania podnoszą jakość życia i można bez żadnej przesady powiedzieć, że zmieniają świat. Ich dokonywanie rzadko jednak jest zrządzeniem przypadku oraz efektem przebłysku geniuszu, a raczej efektem żmudnego i długotrwałego procesu. Odkrycie metody wulkanizacji kauczuku przez Goodyeara czy wynalezienie żarówki przez Edisona było wynikiem wielu eksperymentów, uporczywych poszukiwań oraz wiązało się z koniecznością ponoszenia niemałych kosztów.

Czytaj więcej...

znaki towarowe

Najbardziej znane znaki towarowe na świecie

Wraz z rozwojem rynku i zmianami świadomości konsumentów wzrasta znaczenie marketingu oraz prowadzonych przez firmy działań reklamowych, z których najważniejsze jest kreowanie silnej marki reprezentowanej przez zarejestrowane znaki towarowe. Wiele z nich stało się dziś wartością samą w sobie, przez co wartość znaków towarowych znacznie przewyższa wartość pozostałego majątku posiadających je przedsiębiorstw. Zobaczmy, co jest uznawane za znak towarowy i które z nich są najbardziej znane.

Czytaj więcej...

szkolenie

Jak poszerzyć swoją wiedzę z zakresu własności przemysłowej?

Posiadanie patentu czy rejestracja znaku towarowego są działaniami, które pozwalają na zdobycie przewagi konkurencyjnej i możliwości czerpania korzyści z posiadania rozpoznawanej marki lub wyrobu wykorzystującego unikalne rozwiązania techniczne. Procedury związane z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji, oszacowaniem kosztów i korzyści czy wskazaniem najlepszego sposobu postępowania nie zawsze są proste i zrozumiałe. Sposobem na zyskanie potrzebnej wiedzy może być udział w szkoleniu z zakresu ochrony własności intelektualnej prowadzonym przez specjalistów z tej dziedziny. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i zobaczmy, co można w ten sposób zyskać.

Czytaj więcej...

znaki towarowe

Jakie rodzaje znaków towarowych wyróżniamy?

Prowadzenie działalności biznesowej wiąże się z koniecznością czytelnego wyróżnienia swej oferty, tak by została ona dostrzeżona przez potencjalnych klientów. Od lat sposobem na budowanie zainteresowania produktami, usługami, a nawet samą firmą jest podejmowanie intensywnych działań marketingowych, których celem jest zaistnienie w świadomości klientów i wyrobienie w nich przekonania, że decyzja o zakupie z tego, a nie innego źródła będzie dla nich korzystniejsza.

Czytaj więcej...

dokumentacja

Co powinna zawierać kompletna dokumentacja patentowa?

Współczesna gospodarka w znacznej mierze opiera się na innowacyjności, działalności badawczo-rozwojowej i wynalazkach, które stanowią techniczne rozwiązanie różnorodnych problemów. Odpowiednia ochrona prawna takich wynalazków jest podstawowym elementem, gwarantującym przewagę na rynku, wzrost konkurencyjności, a w efekcie korzyści ekonomiczne.

Czytaj więcej...