Zakres terytorialny wzoru unijnego i korzyści płynące z jego ochrony

Jeśli chcesz, by twój wzór był chroniony nie tylko na terenie Polski, ale także całej Unii Europejskiej, dowiedz się, czym jest wzór unijny i jaki rodzaj ochrony możesz na niego uzyskać. Przeczytaj nasz krótki wpis. 

Wzór przemysłowy to nowa postać wytworu lub jego części, nadana mu przez cechy linii, konturów, kolorystykę, strukturę, ornamentykę lub materiał wytworu. Wzorem może być więc kształt, forma wytworu, specyficzny dobór kolorów, dekoracje, motywy architektoniczne i aranżacyjne przestrzeni. Ochroną nie mogą być objęte formy, których wygląd wynika z funkcji technicznych oraz wzory sprzeczne z porządkiem publicznych lub dobrymi obyczajami. 

Nadanie nowego wyglądu wytworowi może być na tyle atrakcyjne, że stanie się obiektem kopiowania, również przez konkurencję zza granicy. Z tego względu wielu twórców ubiega się o ochronę na terenie całej Unii Europejskiej. Żeby zarejestrować wzór unijny, trzeba złożyć zgłoszenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego. Zastrzeżenie go jako wzoru unijnego pozwoli twórcy ochronić go przed nieuczciwą konkurencją na terenie całej UE, choćby poprzez zamieszczenie informacji na produkcie o zgłoszeniu do EUIPO. 

Wzór rejestrowany czy nierejestrowany? 

Jeśli potrzebujesz porady, jak chronić swój wzór, zgłoś się do Kancelarii prawno-patentowej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 pozwala twórcom na wybór między dwoma rodzajami ochrony: 
    • ochronę rejestrowaną – konieczne jest zgłoszenie wzoru EUIPO, ochrona  trwa od 5 do 25 lat, konieczna jest opłata. Wzór unijny jest w tym przypadku chroniony przed kopiowaniem oraz niezależnym tworzeniem wzorów podobnych
    • ochronę nieformalną, która nie wymaga rejestracji – często stosowaną w przypadku dużej liczby wzorów przeznaczonych dla produktów o krótkiej żywotności rynkowej. Ochrona trwa 3 lata, za właściciela wzoru unijnego uznaje się osobę, która go rozpowszechnia pod swoim nazwiskiem. Wzór jest chroniony jedynie przed kopiowaniem.