Jak poszerzyć swoją wiedzę z zakresu własności przemysłowej?

Posiadanie patentu czy rejestracja znaku towarowego są działaniami, które pozwalają na zdobycie przewagi konkurencyjnej i możliwości czerpania korzyści z posiadania rozpoznawanej marki lub wyrobu wykorzystującego unikalne rozwiązania techniczne. Procedury związane z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji, oszacowaniem kosztów i korzyści czy wskazaniem najlepszego sposobu postępowania nie zawsze są proste i zrozumiałe. Sposobem na zyskanie potrzebnej wiedzy może być udział w szkoleniu z zakresu ochrony własności intelektualnej prowadzonym przez specjalistów z tej dziedziny. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i zobaczmy, co można w ten sposób zyskać.

Dlaczego warto wiedzieć więcej o prawie patentowym?

Wystąpienie o przyznanie patentu lub rejestrację znaku towarowego oznacza dość mozolne i kosztowne przygotowania. Składa się na nie wiele etapów związanych z badaniem zdolności patentowej wynalazku czy sprawdzaniem, czy opracowany znak wystarczająco różni się od innych, będących już na rynku. Rozpoczęcie działań tego rodzaju ma uzasadnienie tylko wówczas, gdy istnieją realne szanse, że postępowanie zakończy się pomyślnie. Choć wszystkie niezbędne czynności może w imieniu zainteresowanego przeprowadzić wybrana Kancelaria prawno-patentowa zajmująca się postępowaniami tego rodzaju, to we własnym interesie powinien on być zorientowany nie tylko w zawiłościach proceduralnych, ale również w tym, czy konkretny projekt spełnia istniejące wymagania. Bez odpowiedniej porcji wiedzy zaprezentowanej przez fachowców zajmujących się tą problematyką na co dzień może się to okazać trudne.

Znajomość zagadnień prawa a ochrona patentowa

Uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat prawa ochrony własności intelektualnej i przemysłowej jest ważne nie tylko z uwagi na procedurę rejestracji, ale też na właściwe oszacowanie korzyści płynącej z uzyskania patentu lub rejestracji znaku towarowego. Będzie to szczególnie istotne w pierwszym przypadku, ponieważ przyznanie patentu oznacza publiczne ujawnienie jego istoty i głównych założeń, z czym może się wiązać konieczność podjęcia kroków zapobiegających pojawieniu się na rynku podróbek bądź naśladowców. Informacje na temat możliwości, jakie daje prawo patentowe, będą się liczyć także w przypadku występowania o ochronę i zgłaszania naruszeń.