Co powinna zawierać kompletna dokumentacja patentowa?

Współczesna gospodarka w znacznej mierze opiera się na innowacyjności, działalności badawczo-rozwojowej i wynalazkach, które stanowią techniczne rozwiązanie różnorodnych problemów. Odpowiednia ochrona prawna takich wynalazków jest podstawowym elementem, gwarantującym przewagę na rynku, wzrost konkurencyjności, a w efekcie korzyści ekonomiczne.

Patent oznacza prawo do wyłącznego wykorzystywania wynalazku w sposób zarobkowy, np. przemysłowy bądź handlowy, a przyznawany jest przez wyznaczony do tego celu organ państwowy lub międzynarodowy. Aby jednak móc ubiegać się o uzyskanie patentu, trzeba przejść całą procedurę, której wstępnym etapem jest złożenie kompletnej dokumentacji. Co wchodzi w skład dokumentacji patentowej?

Dokumentacja patentowa — najważniejsze elementy 

Zgłoszenie patentu zawsze wymaga formy pisemnej. W przypadku zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP najważniejsze dokumenty, które wymagane są w ramach dokumentacji patentowej to:

  • podanie: zawiera takie dane jak m.in. oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia, wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego,
  • opis wynalazku, który w sposób jasny i wyczerpujący ujawnia jego istotę. Niezbędne są bardzo szczegółowe informacje, które przedstawiają sposób, w jaki dany wynalazek będzie mógł być urzeczywistniony. Wszystkie rozwiązania powinny być wskazane na co najmniej jednym przykładzie realizacji lub zastosowania.
  • zastrzeżenia patentowe, które określają wynalazek i jednoznacznie definiują zakres wnioskowanej ochrony patentowej.
  • skrót opisu wynalazku, czyli zwięzłe podsumowanie przedmiotu zgłoszenia z jego charakterystycznymi cechami technicznymi i przeznaczeniem. Skrót opisu jest niezbędny do publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego.
  • rysunki — jeśli są niezbędne w przypadku danego wynalazku.

Opracowywanie dokumentacji patentowej — specjalność naszej Kancelarii

Kancelaria Prawno-Patentowa BELLEPAT ma wieloletnie doświadczenie z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, dlatego gwarantujemy profesjonalne wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji patentowej, która jest podstawą ubiegania się o ochronę prawną. Proces przygotowywania się do procedury zgłoszeniowej wymaga stosownej wiedzy, czasu i zaangażowania. Potrzeba doświadczenia, aby prawidłowo opracować i zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty. Warto więc skorzystać z usług  naszej Kancelarii, która gwarantuje fachowe wsparcie w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty oraz kontaktu.