Formularze

Unijne znaki towarowe

Wypełnione, opieczętowane pieczęcią firmową oraz podpisane przez osoby upoważnione formularze należy odesłać na adres Kancelarii Prawno-Patentowej BELLEPAT wraz ze wskazanymi załącznikami.

 

POSTĘPOWANIA KRAJOWE

Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe

docpenomocnictwo-wyn-wzor.doc

doczlecenie-wyn-wzor.doc

 

Znaki towarowe

docpenomocnictwo-znak.doc

doczlecenie-znak.doc

 

Postępowanie sądowe

docpelnomocnictwo-sadowe.doc

doczlecenie_sadowe.doc

 

Różne

docpenomocnictwo-przedluzenie.doc

docpenomocnictwo-zmiana.doc

doczlecenie-przeduenie.doc

doczlecenie-wycena.doc

doczlecenie-zmiana.doc

 

POSTĘPOWANIA MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowe znaki towarowe i wzory

docpenomocnictwo-wzr-IR.doc

docpenomocnictwo-znak-IR.doc

doczlecenie-wzor-IR.doc

doczlecenie-znak-IR.doc

 

Zgłoszenia patentów europejskich

docpenomocnictwo-wyn-EPO.pdf

doczlecenie-wyn-EPO.doc