Jakie kryteria musi spełniać znak towarowy?

Znak towarowy w rozumieniu prawa może przybierać różne formy. Niezależnie od tego, aby móc skorzystać z ochrony, musi on spełniać kilka podstawowych warunków. Czy wiesz, jakie?

Czym jest i jakie cechy ma znak towarowy?

Można śmiało stwierdzić, że kryteria znaku towarowego wyznaczają wprost przepisy prawa. Mowa tu oczywiście o definicji legalnej, która została wyszczególniona w art. 120 Prawa własności przemysłowej. Jej treść wskazuje nie tylko na zakres znaczeniowy, ale i warunki niezbędne do uznania danego oznaczenia (np. logo) za znak towarowy.

Zgodnie z brzemieniem przepisu, jest to każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Na tej podstawie należy wskazać, że znak towarowy musi spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. nadaje się do odróżnienia towarów/usług jednego przedsiębiorstwa od innych firm;
  2. ma formę możliwą do przedstawienia, tzn. da się go przedstawić w rejestrze znaków towarowych.

Czy warto rejestrować znak towarowy?

Zajmując się obsługą prawną z zakresu znaków towarowych w Przemyślu, pragniemy podkreślić ich znaczenie w obrocie handlowym. Warto mieć na uwadze, że to narzędzie służące do budowania pozycji na rynku, a także rozpoznawalności i renomy marki wśród konsumentów. W stosunkach biznesowych jest to zaś środek do zwalczania nieuczciwej konkurencji.

W związku z powyższym trzeba zaznaczyć, że zdecydowanie warto zarejestrować znak towarowy. To nieodłączny element niemal każdego przedsiębiorstwa, który zdecydowanie warto chronić. Jeżeli potrzebujesz pomocy w dopełnieniu wszelkich formalności, zapraszamy Cię do kontaktu.