Jak działa Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki?

Bieżące działania Unii Europejskiej są ukierunkowane między innymi na wpieranie sektora przedsiębiorstw w zakresie ich rozwoju, innowacyjności, a także wdrażania tzw. zielonych technologii. Jest to możliwe dzięki programowi FENG.

Czym jest program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki?

Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, nazywany w skrócie FENG, to kontynuacja dwóch wcześniejszych przedsięwzięć unijnych, tzn. programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Możliwość skorzystania z FENG przysługuje z kolei w latach 2021-2027.

Komisja Europejska postanowiła podzielić założenia programu na 4 grupy, zwane w dokumentacji priorytetami. Specjaliści z Bellepat, kancelarii patentowej z Przemyśla, zwracają szczególną uwagę na tzw. I Priorytet o tytule „Wsparcie dla przedsiębiorców”. W jego zakresie kładzie się główny nacisk na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej. Możliwe jest więc otrzymanie wsparcia unijnego na szereg przedsięwzięć obejmujących element badawczy, a także inwestycje zmierzające do innowacyjności czy cyfryzacji.

Kto może otrzymać pomoc w ramach FENG?

Beneficjentami pomocy w ramach FENG mogą być przedsiębiorcy, sektory nauki, konsorcja przedsiębiorców, a także instytucje otoczenia biznesu. Warto nadmienić, że realizacja założeń programu może być różna, tzn. polegać na udzieleniu dotacji, instrumentów finansowych, kapitałowych i gwarancyjnych, a także instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Warto nadmienić, że wnioskować o dotacje będzie można przez cały okres obowiązywania programu. Na ten monet nie ma informacji, kiedy zostaną otwarte zapisy na konkurs, jednak można przypuszczać, że nastąpi to z początkiem przyszłego roku.