Czym jest zdolność odróżniająca znaku towarowego?

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy umożliwia między innymi budowanie rozpoznawalności marki, wzmacnianie pozycji na rynku oraz zapobieganie nieuczciwym praktykom konkurencji. Znak musi jednak posiadać zdolność odróżniającą. Co to jest?

Zdolność odróżniająca znaku towarowego – definicja

Odpowiedzią na pytanie, czym jest zdolność odróżniająca znaku towarowego, jest niejako art. 120 ust. 1 Prawa własności przemysłowej. To definicja prawna znaku towarowego, która wskazuje, że: „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że nie może być mowy o znaku towarowym, jeżeli nie posiada on zdolności odróżniającej. To kluczowy element, który wskazuje na unikalność i przynależność danego towaru do konkretnego przedsiębiorstwa. Zdolność odróżniająca świadczy o tym, że znak towarowy jest zakorzeniony w świadomości konsumentów, którzy są w stanie jednoznacznie wskazać jego pochodzenie.

Jak sprawdzić, czy znak towarowy ma zdolność odróżniającą?

Świadcząc kompleksowe usługi z zakresu ochrony marki w Rzeszowie, doskonale wiemy, jak skomplikowany jest to proces. Można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że nie sposób sprawdzić zdolność odróżniającą bez odpowiedniej wiedzy prawniczej oraz doświadczenia. Niezbędne jest bowiem przeprowadzenie szczegółowego badania znaku towarowego, na które składa się m.in. dogłębna analiza baz danych. - Badanie zdolności odróżniającej wymaga wiedzy i doświadczenia z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej. Warto skorzystać z tego narzędzia, aby z sukcesem wprowadzić nowe marki na rynek i nie naruszyć praw osób trzecich.