Czym są wzory przemysłowe?

Współcześnie przed każdym przedsiębiorstwem stoi wiele wyzwań. Na wysoką sprzedaż produktów składa się bowiem wiele czynników, w tym m.in. odpowiednia ochrona prawna ich wyglądu. Co musisz wiedzieć na ten temat?

Czym jest wzór przemysłowy?

Definicja prawna wzoru przemysłowego została wyszczególniona w art. 102 Prawa własności przemysłowej. Zgodnie z jego brzmieniem, to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację

W tym miejscu warto wyjaśnić znaczenie prawne postaci wytworu. Uznaje się, że to po prostu wygląd danego obiektu. Mowa tu oczywiście o elementach wskazanych w dalszej części definicji, tzn. kształcie, fakturze, kolorystyce i tak dalej. Słowem, to takie części składowe produktu, które da się wyczuć przy pomocy zmysłów.

Podczas naszych szkoleń z prawa własności w Przemyślu, zwracamy szczególną uwagę także na pozostałe elementy definicji, które warunkują, jaki produkt może być uznany za wzór przemysłowy. Ważną rolę odgrywa bowiem przesłanka nowości. Warunek jest spełniony, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Czym jest z kolei indywidualny charakter? Tu ponownie należy posiłkować się przepisami prawa. Na podstawie definicji prawnej należy wskazać, że punktem odniesienia jest ogólne wrażenie, jakie konkretny wzór przemysłowy wywołuje na zorientowanym użytkowniku. Musi być ono inne od reakcji na wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.