Unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej skutkowało wieloma zmianami na rozmaitych płaszczyznach. Część z nich dotknęła także przedsiębiorców oferujących swoje usługi i towary na rynkach zagranicznych. W tym zakresie szczególnie istotne znaczenie mają unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe, których zasięg terytorialny uległ znaczącym zmianom. Co musisz wiedzieć na ten temat? Sprawdź!

Brexit a ochrona unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych

Jak powszechnie wiadomo, unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe korzystają z ochrony na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE spowodowało jednak liczne komplikacje w tym zakresie. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z pewnymi zmianami. Przede wszystkim od 1 stycznia 2021 roku ochrona nie obejmuje już terytorium tego kraju.

Należy jednak doprecyzować powyższą informację. Rząd Wielkiej Brytanii, celem uniknięcia negatywnych skutków, które mogłyby dotknąć także brytyjskich przedsiębiorców, przystał na pewne ustępstwa. Jeżeli znak towarowy lub wzór przemysłowy został zarejestrowany do 31 grudnia 2020 roku, to automatycznie uzyskuje on brytyjską rejestrację. W praktyce oznacza to, że nadal korzysta z ochrony tak, jak przed Brexitem.

Jeżeli działasz na rynku brytyjskim, to musisz pamiętać o konieczności kontrolowania czasu obowiązywania praw ochronnych. Po jego upływie konieczne jest bowiem dokonanie przedłużenia. To z kolei wiąże się z obowiązkiem przygotowania stosownej dokumentacji oraz uiszczenia wskazanych opłat. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do naszej kancelarii prawno-patentowej BELLEPAT w Rzeszowie.

Jeżeli jednak przedsiębiorca będzie zainteresowany uzyskaniem ochrony na znak towarowy lub wzór przemysłowy na terenie Wielkiej Brytanii, musi złożyć i opłacić wniosek w UK IPO. Postępowanie toczy się już wówczas na podstawie przepisów prawa krajowego.