Znak towarowy a wzór przemysłowy. Porównanie.

Przedsiębiorcy mają niekiedy trudności z odróżnieniem przedmiotów własności intelektualnej. Nic dziwnego, bo to stosunkowo skomplikowana dziedzina prawa, która może rodzić mnóstwo wątpliwości oraz pytań.

Czym jest znak towarowy, a czym wzór przemysłowy?

Na samym początku warto wyjaśnić oba tytułowe pojęcia. W obu przypadkach ustawodawca ściśle precyzuje ich definicje. Na podstawie art. 120 Prawa własności przemysłowej, można generalnie stwierdzić, że znakiem towarowym jest takie oznaczenie, które identyfikuje towary danego przedsiębiorstwa i jednocześnie spełnia ustawowe przesłanki. Najczęściej jest to logo.

Definicja wzoru przemysłowego jest zaś wskazana w art. 102 wspomnianego aktu prawnego. Poprawna interpretacja przepisu pozwala stwierdzić, że jest to po prostu wygląd danego przedmiotu, przy jednoczesnym spełnieniu warunków wyznaczonych przez prawo. Najprościej mówiąc, ochronie podlega design produktu (np. nietypowy kształt butelki).

Zajmując się ochroną marki w Rzeszowie, często doradzamy naszym klientom, że warto zadbać o obie formy ochrony prawnej. Zastrzeżenie zarówno znaku towarowego, jak i wzoru przemysłowego to najlepsza metoda na zabezpieczenie się przed nieuczciwymi działaniami podmiotów konkurencyjnych.

Jakie są różnice między znakiem towarowym a wzorem przemysłowym?

Już same definicje wskazują na podstawowe różnice, toteż nie ma potrzeby, aby wskazywać je ponownie. Warto jednak skupić się na nieporuszonych kwestiach. Najważniejszą różnicą jest odmienny okres ochrony prawnej. W przypadku wzoru przemysłowego ustanowione jest ograniczenie, gdyż prawo z rejestracji udzielane jest na 25 lat. Znak towarowy może zyskać ochronę na 10 lat, z tą jednak różnicą, że po upływie tego czasu nie ma przeszkód, aby wnosić o przedłużenie.