Do czego służą wzory unijne?

Wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wdrażania wielu różnorodnych strategii. Mowa tu między innymi o działaniach marketingowych, PR-owych, modernizacyjnych czy restrukturyzacyjnych. Należy mieć na uwadze, że nie mniejsze znaczenie ma ochrona przedsiębiorstwa przed nieuczciwą konkurencją. W tym kontekście warto bliżej przyjrzeć się wzorom unijnym. Czy wiesz, do czego służą i kiedy warto zdecydować się na ich zastrzeżenie?

W jakim celu rejestruje się wzory unijne?

Wzory unijne, zwane także wspólnotowymi, służą przede wszystkim zapewnieniu ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Wówczas przedsiębiorstwo ma monopol na dany przedmiot, co oznacza, że inne podmioty nie mają prawa go kopiować. Warto podkreślić, że nawet jeżeli podobny wzór powstał w dobrej wierze, to nie zwalnia to kopiującego z odpowiedzialności prawnej. Rejestr prowadzony przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej korzysta bowiem z domniemania powszechnej znajomości.

Możliwość skutecznej ochrony wzoru rodzi za sobą kolejne, równie ważne konsekwencje. Przedsiębiorstwo może wówczas efektywnie budować silną pozycję na rynku, a także swoją renomę. To z kolei przekłada się na znacznie łatwiejsze kreowanie marki oraz ogólnej rozpoznawalności. Słowem, jest to idealne narzędzie do zapobiegania nieuczciwym praktykom konkurencji oraz wzmacniania znaczenia danego przedsiębiorstwa w branży.

Czy wzór unijny trzeba rejestrować?

O tym, czy dany wzór zostanie zarejestrowany, decyduje sam przedsiębiorca. Innymi słowy, nie jest to obowiązkowe. Należy jednak mieć na uwadze, że niezarejestrowany wzór unijny, czyli taki, który został upubliczniony na terenie UE, korzysta ze znacznie słabszego zakresu ochrony. Różni się także czas jej trwania. Ze względu na wspomniane czynniki warto zaznaczyć, że rejestracja jest po prostu opłacalna.

Jeżeli chcesz zarejestrować wzór, zapraszamy do podjęcia kontaktu. Jako kancelaria patentowa z Przemyśla pomożemy Ci w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji oraz w przebrnięciu przez całą procedurę.