Zmiany w prawie własności przemysłowej

Nowy projekt Prawa własności przemysłowej zaproponowany został przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w kwietniu 2022 roku. Obecnie jest na etapie opiniowania. Nowelizacja ma charakter kompleksowy, planowanych jest prawie 200 nowych artykułów. Przedstawione zostaną przedstawione niektóre z wielu zapowiedzianych zmian.

Usprawnienie postępowań prowadzonych przed UPRP

Planowane zmiany mają skrócić postępowanie celem uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy z 2 lat do roku. Skrócić ma się także czas na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego, z 3 do 2 miesięcy. Wreszcie UPRP będzie miał 6 miesięcy na sporządzenie sprawozdania ze stanu techniki – na ten moment trwa to 9 miesięcy, co znacznie przedłuża czas oczekiwania na uzyskanie patentu.

Ujednolicenie opłat zgłoszeniowych

Obecnie w trakcie postępowania o uzyskanie ochrony konieczne jest poniesienie trzech opłat – za zgłoszenie, publikację i pierwszy okres ochrony. Planowane jest wprowadzenie jednej opłaty zgłoszeniowej dla przedmiotów własności przemysłowej tj. wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układu scalonego. Opłata będzie jednorazowa i niższa o ok. 20-30 % od sumy obecnej.

Nowe regulacje dotyczące znaków towarowych

Zmieniły się zasady wnoszenia opłat za okresy ochrony znaków towarowych po konwersji. Usunięta ma zostać instytucja wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. Nowe miejsce w ustawie otrzymały przepisy dotyczące wspólnych znaków towarowych i znaków gwarancyjnych. Międzynarodowe znaki towarowe nie będą miały oddzielnej regulacji w polskiej ustawie, żeby nie trzeba było nowelizować jej za każdym razem, kiedy zmiany zachodzą w przepisach międzynarodowych.

Usprawniona ochrona wynalazków i know-how

Planowanym nowym instrumentem ochrony jest wstępne zgłoszenie wynalazku, mające na celu zastrzeżenie daty pierwszeństwa bez utraty nowości zgłaszanego rozwiązania. Celem jest umożliwienie uznania zgłoszenia wynalazku z wcześniejszą datą. Zgodnie z planowanymi zmianami wstępne zgłoszenie wynalazku ma być łatwiejsze niż „zgłoszenie właściwie”. Ulepszenie ochrony know-how polegać ma na wprowadzeniu depozytu informacji niejawnych. Podobną bazę danych prowadzi WIPO i BOIP.