Blog

Od czego zależy zasięg ochrony znaku towarowego?

znak towarowy

Znak towarowy to oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa, możliwe do przedstawienia w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej na nie ochrony. Prawo ochronne na znak towarowy ma charakter terytorialny, a zasięg ochrony znaku towarowego zależy od tego, w urzędzie jakiego państwa lub organizacji oraz w jakim systemie została udzielona. Więcej o zasięgu i o tym, jak i czy warto go rozszerzyć, w kolejnych akapitach.

Co grozi za kopiowanie znaku towarowego?

Kary za kopiowanie znaku towarowego

Znaki towarowe są niezwykle wartościowym składnikiem przedsiębiorstwa. Kopiowanie cudzego znanego znaku towarowego może wydawać się opłacalne, ale nigdy takie nie jest – z czego zdaje sobie sprawę każdy, najpóźniej w momencie otrzymania pisma od prawników konkurenta. Ponieść konsekwencje można nawet za używanie znaku podobnego. Warto wiedzieć, co grozi za naruszanie cudzego prawa do znaku towarowego.

Kiedy patent wygasa?

patent

Wynalazki i patenty uregulowane są przede wszystkim w tytule II, dziale II Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Znajdują się tam informacje na temat warunków przyznania patentu, definicja nowości i stanu techniki czy wyłączenia – rozwiązania techniczne, na które nie udziela się patentów. Rozdział 8 tego działu reguluje unieważnienie, wygaśnięcie i ograniczenie patentu. Patent wygasa, kiedy następuje jedna z przewidzianych ku temu przez prawo przyczyn.

Dlaczego znak towarowy to nieodłączony element przedsiębiorstwa?

znak towarowy

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie odróżniające towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów bądź usług innego przedsiębiorstwa, które umożliwia ich jednoznaczną identyfikację i może być przedstawione w rejestrze znaków towarowych. W szczególności będzie to wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Znak towarowy, zwłaszcza gdy ma formę znaku słownego, często pokrywa się z nazwą przedsiębiorstwa. Znakami towarowymi są także znaki usługowe, używane do odróżniania usług danego przedsiębiorstwa. W praktyce znak towarowy odpowiada za budowanie marki oraz rozpoznawalności. Jest niezwykle istotnym, żeby przez swą skrótowość, komunikatywność oraz oddziaływanie na odbiorcę odróżniał towary lub usługi danego przedsiębiorstwa od pozostałych towarów i usług obecnych na rynku.

Różnice między znakiem towarowym a logiem

logo

Robiąc codzienne zakupy, zdarza nam się wybierać produkty ulubionej firmy i nie zwracać uwagi na te same rzeczy wyprodukowane przez kogoś innego. Łączymy jakość produktu z logo firmy, jej kolorystyką i hasłami reklamowymi. Jednym słowem, wierzymy w markę producenta. A co ze znakiem towarowym? Czy jest tym samym, co logo?

Jakie przepisy regulują kwestie patentowe?

prawo

Nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie techniki napędzają rozwój, a jest w interesie każdego, aby technika, gospodarka i nauka działały intensywnie. Aby twórcy mieli motywację do działania, muszą mieć możliwość wykorzystania swoich wynalazków komercyjnie. Niezbędna jest do tego wyłączność ich stosowania, a także możliwość przenoszenia i egzekwowania praw do nich – słowem, niezbędna jest ochrona sytemu prawa. W przypadku wynalazków, czyli nowych i posiadających poziom wynalazczy rozwiązań o charakterze technicznym, ochronę zapewniają prawa z patentu. Kwestie patentowe normuje szereg regulacji na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym.

Jakie kryteria musi spełniać znak towarowy?

patent

Znak towarowy to rodzaj oznaczenia stosowanego w handlu. Jego podstawową funkcją jest identyfikacja i wyróżnienie się produktów danej marki spośród innych. Przyjrzyjmy się kryteriom, jakie musi spełniać znak towarowy. Zapraszamy do przeczytania wpisu na naszym blogu.

Jak chronić firmowe logo przed plagiatem?

znak towarowy

Kiedy prowadzimy działalność komercyjną, powinniśmy zabiegać o to, aby zdobywać coraz szersze grono wiernych odbiorców. Naszym sprzymierzeńcem w tych staraniach jest firmowe logo, które czyni naszą firmę rozpoznawalną oraz wyróżniającą się na tle innych. Ważnym krokiem jest więc zabezpieczenie naszego logo przed bezprawnym wykorzystywaniem lub kopiowaniem.

Logo jako element budowania marki

logo jako element budowania marki

Jednym z elementów, dzięki któremu nasza firma staje się rozpoznawalna, jest logo. Charakterystyczne logo nie tylko skutecznie przyciąga wzrok, ale także jest łatwo rozpoznawalne, a przez to także przedsiębiorstwo, jakie się pod nim kryje. Dlaczego dokładnie logo jest elementem budowania marki?