Prawne możliwości ochrony marki

W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku jest coraz większa, ochrona marki staje się kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorstwa. W Polsce istnieje wiele prawnych możliwości ochrony marki, które pozwalają na zabezpieczenie jej wartości i uniknięcie nieuczciwej konkurencji. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze aspekty prawne związane z ochroną marki oraz pomożemy wybrać odpowiednią strategię dla Twojego biznesu.

W jaki sposób można ochronić własność intelektualną dotyczącą marki?

Pierwszym krokiem w kierunku ochrony marki jest jej rejestracja jako znaku towarowego. Znak towarowy to wszelkiego rodzaju oznaczenia, które służą do rozróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów, lub usług innych przedsiębiorstw. Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP pozwala na uzyskanie wyłączności na korzystanie z tego znaku na terenie Polski. Proces rejestracji może zająć nawet kilka miesięcy, ale warto się na niego zdecydować, ponieważ daje on pewność, że nasza marka będzie chroniona. Co ważne, znaki towarowe obejmujące markę/logo można także chronić jako znaki unijne, międzynarodowo, lub bezpośrednio w innych krajach.

Rzeszowie ochroną logo, a także świadczeniem kompleksowych usług z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, zajmują się specjaliści z naszej Kancelarii Prawno-Patentowej.

Warto również pamiętać, że niektóre elementy marki mogą być chronione na podstawie przepisów prawa autorskiego. Prawo autorskie chroni utwory, czyli wyniki działalności twórczej o indywidualnym charakterze, które zostały wyrażone w jakiejkolwiek postaci. 

Kolejnym aspektem prawnej ochrony marki jest walka z nieuczciwą konkurencją. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera szereg przepisów mających na celu ochronę przedsiębiorców przed działaniami innych podmiotów, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd lub naruszać ich interesy. Przykłady takich działań to np. podrabianie znaków towarowych, stosowanie nazw handlowych czy wprowadzanie do obrotu towarów z fałszywymi oznaczeniami pochodzenia.