Przyczyny sporów patentowych

Postępowanie przed urzędem patentowym może być o wiele bardziej ciekawe, niż mogłoby się wydawać. Mowa tu oczywiście o sporach patentowych. Zobacz, czym jest taki proces i w jakich przypadkach dochodzi do jego wszczęcia.

Jakie są powody powstawania sporów patentowych?

Pierwszym i najbardziej oczywistym powodem sporów patentowych jest naruszenie praw patentowych. Wynikają one z wykorzystywania przez inną podmiot osiągnięcia technicznego chronionego patentem bez zgody jego właściciela. Nierzadko zdarza się też, że strony kwestionują zakres ochrony wynikający z treści patentu lub uważają, że dany wynalazek nie spełnia wymogów udzielenia patentu.

Innymi przyczynami konfliktów są spory dotyczące współwłaścicieli patentu, którzy nie mogą porozumieć się co do korzystania z wynalazku lub jego licencjonowania. Wreszcie, spory mogą wynikać z tego, że strony nie mogą dojść do porozumienia co do warunków licencji czy wartości wynagrodzenia za korzystanie z patentu.

Jak wygląda procedura rozstrzygania sporów patentowych?

W Polsce spory patentowe można rozstrzygać na drodze administracyjnej poprzez odwołanie się do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Procedura ta jest stosunkowo szybka i mniej kosztowna niż postępowanie sądowe. UPRP może rozstrzygać spory dotyczące wszelkich kwestii związanych z przyznaniem, utrzymaniem i wykonywaniem patentów, a także udzielać opinii w sprawie zakresu ochrony wynikającej z patentów. Jeżeli chcesz wszcząć postępowanie, zapraszamy Cię do naszej Kancelarii prawno-patentowej w Przemyślu.

Jeśli strony nie są w stanie rozwiązać sporu na drodze administracyjnej lub jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, konieczne jest wszczęcie postępowania cywilnego. Sądy cywilne w Polsce mają właściwość do rozstrzygania sporów patentowych, w tym wszczęcia postępowania o naruszenie patentu, uchylenie patentu, ustalenie nieistnienia obowiązku licencyjnego oraz dochodzenie odszkodowania.