Kto może skorzystać z Programu Inteligentny Rozwój?

Program Inteligentny Rozwój jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest wspieranie projektów B+R na wielu płaszczyznach. Chodzi więc przede wszystkim o wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw dążących do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie dotyczy również badań naukowych prowadzonych przez jednostki naukowe.

Program Inteligentny Rozwój – kto może wnioskować o wsparcie finansowe?

Program skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro-, małych i średnich oraz tzw. start-upów. Wynika to z faktu, że takie podmioty potrzebują szczególnego wsparcia finansowego, aby móc realizować założone cele. Wniosek mogą składać również jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, a także instytucje otoczenia biznesu.

Od strony praktycznej można podzielić potencjalnych beneficjentów na dwie grupy. Na dofinansowanie mogą liczyć szczególnie podmioty, których projekt ma na celu ich rozwój. Mowa tu m.in. o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Do drugiej grupy należą wszelkie jednostki pośredniczące lub pełniące rolę wykonawcy.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach POIR?

Specjaliści z Kancelarii Prawno-Patentowej Bellepat z Przemyśla wskazują, że najważniejsze jest poprawne sporządzenie dokumentacji. Mowa tu przede wszystkim o wniosku o dofinansowanie, który powinien być jak najbardziej szczegółowy. Kluczowe znaczenie ma kompleksowy opis przedsięwzięcia.

Warto mieć na uwadze, że wniosku nie składa się w dowolnym terminie. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy na bieżąco śledzić harmonogram przyjmowania zgłoszeń. Im wcześniej zapoznasz się z datą naboru, tym więcej czasu zyskasz na przygotowanie pełnej dokumentacji.