Jak chronić firmowe logo przed plagiatem?

Kiedy prowadzimy działalność komercyjną, powinniśmy zabiegać o to, aby zdobywać coraz szersze grono wiernych odbiorców. Naszym sprzymierzeńcem w tych staraniach jest firmowe logo, które czyni naszą firmę rozpoznawalną oraz wyróżniającą się na tle innych. Ważnym krokiem jest więc zabezpieczenie naszego logo przed bezprawnym wykorzystywaniem lub kopiowaniem.

 

Dlaczego logo ma wartość?

Rozwój działalności jest nierozerwalnie połączony z budowaniem świadomości marki. Proces ten wymaga czasu i cierpliwości. Nagrodą jest uznanie wciąż powiększającej się grupy odbiorców, którzy cenią oferowaną jakość oraz wysokie standardy spełniane przez naszą firmę. Wspomnianym staraniom towarzyszy logo naszej firmy. Wydawałoby się, że jest milczącym świadkiem naszych zabiegów, tymczasem krok po kroku umacnia obecność i skutecznie wpływa na rozpoznawalność działalności. Trafnie zaprojektowane logo odzwierciedla z jednej strony charakter przedsiębiorstwa, a z drugiej strony podkreśla jego idee. Powinniśmy korzystać z wszelkich dostępnych możliwości i umieszczać je na produktach, wizytówkach, papierze firmowym, siedzibie firmy oraz w przestrzeni cyfrowej, czyli w układzie strony internetowej, ale i w faviconce.

Logo staje się tym sposobem reprezentantem firmy, jej znakiem rozpoznawalnym. Może ono budzić uczucia i reakcje, a zatem wpływać na decyzje konsumenckie odbiorców. Firmowe logo znajduje się w sieci złożonych relacji pomiędzy naszą firmą a kontrahentami, co ważne wiele z nich generuje, skoro ma zdolność uruchamiania procesów myślowych. Nie będzie uproszczeniem, jeśli zaryzykujemy stwierdzenie, że logo i firma to jedność, tym samym staje się oczywiste, dlaczego należy mu się szczególna ochrona.

 

Jak zabezpieczyć prawo do logo?

Wiemy już, że aby nasza firma funkcjonowała i pomyślnie się rozwijała, należy szczególnymi względami obdarzyć jej logo. Podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorcy powinno być zabezpieczenie sobie prawa do korzystania z firmowego logo. Każdorazowe przywłaszczenie logo i nieuprawnione stosowanie naraża naszą działalność na straty. Ponadto niszczy jej wizerunek budowany nierzadko przez lata.

Nieprawdą byłoby stwierdzenie, że nasza własność, jaką jest logo firmowe, nie podlega żadnej ochronie. Może je swoją ochroną obejmować Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1996 roku, pod warunkiem, że spełnia wymogi stawiane przed utworami. Musi być to zatem wytwór działalności twórczej o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze. W tym miejscu warto przypomnieć, że powinniśmy posiadać udokumentowane potwierdzenie tego, iż posiadamy prawa autorskie do wykorzystywanego logo. Innym aktem, na który możemy powoływać się w celu zabezpieczenia praw do używania logo, jest Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku. Jej artykuły pozwalają na korzystanie ze znaku niezarejestrowanego temu przedsiębiorcy, który zastosował go jako pierwszy do sygnowania swojej działalności. Niestety w przypadku sporów prawnych, a do nich zaliczamy też podejrzenie o plagiat, powyższa ochrona będzie niewystarczająca i nie zagwarantuje nam pełni praw do logo.

Na szczęście przepisy prawa umożliwiają jeszcze jedno rozwiązanie dające w tym wypadku skuteczną ochronę logo firmowego przed niepożądanym przywłaszczeniem i rozpowszechnianiem. W tym celu należy logo firmowe zarejestrować tak, jak się rejestruje znaki towarowe. Do dyspozycji mamy trzy instytucje, wybór zależy od tego, na jakim terenie chcemy posługiwać się naszym logo. W Urzędzie Patentowym RP w Warszawie należy zarejestrować logo używane na terenie naszego kraju. Logo stosowane na terenie krajów Unii Europejskiej rejestruje się w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej. Jeśli nasza działalność sygnowana przez logo firmowe wykroczy poza teren Unii Europejskiej, wówczas trzeba skorzystać z procedury międzynarodowej i przeprowadzić proces rejestracji w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Zgłoszenie znaku towarowego, czyli naszego logo wymaga przedstawienia stosownej dokumentacji, a nierzadko też fachowych ekspertyz, dlatego zachęcamy do skorzystania z pomocy Kancelarii prawno-patentowej. Dzięki jej zaangażowaniu uzyskamy rzetelną wiedzę o wartości znaku towarowego oraz o jego zdolności rejestrowej. Ponadto rzecznicy patentowi zapewnią nam wsparcie w przygotowywaniu oraz wypełnianiu wniosków, także później podczas dalszego postępowania rejestracyjnego.

Efektem pomyślnie przeprowadzonej procedury rejestracyjnej jest otrzymanie świadectwa ochronnego zapewniającego nam prawa do korzystania na określonym terenie z logo rozumianego jako znak słowno-graficzny. Ochronę logo firmowego uzyskujemy na 10 lat. Oznacza to, że możemy całą energię poświęcić na rozwój działalności bez obaw, że podmioty stosujące plagiat naszego logo zakłócą ten proces.