Czym jest zdolność odróżniająca znaku towarowego?

Rozpoznawalność marki. Oto klucz do sukcesu. Po czym zaś rozpoznaje się marki? Po logach, kształtach opakowań, po nazwie. Słowem, towar rozpoznaje się po znaku towarowym. Ma on ogromny wpływ na decyzje konsumenckie.

Aby można jednak było mówić o znaku towarowym, oznaczenie musi wykazać zdolność odróżniającą towary i usługi danego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Jest to ważne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również dlatego, że oznaczenie bez zdolności odróżniającej nie może zostać zrejestrowane.

Czym jest znak towarowy i co ma wspólnego ze zdolnością odróżniającą?

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule wpisu, trzeba najpierw wiedzieć, czym jest znak towarowy – zdolność odróżniająca jest bowiem kluczowa dla jego istnienia. Znak towarowy to dające się przedstawić w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony oznaczenie, które odróżnia towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług drugiego. Może być to słowo, połączenie słowa z grafiką, sama grafika, ale nie tylko. Niekonwencjonalnymi znakami towarowymi są znaki przestrzenne (np. cegiełka LEGO), kolory (np. charakterystyczny odcień fioletu na opakowaniach Milki), dźwięki (np. ryk lwa wytwórni MGM) i inne. Innymi słowy znak towarowy to oznaczenie, które z jednej strony musi odróżniać towary w obrocie, a z drugiej musi być możliwe do przedstawienia. Przy czym przedstawienie to powinno pozwalać na jednoznaczne ustalenie, co jest tym chronionym znakiem towarowym – opis, ilustracja, grafika, animacja musi jasno wskazywać, czym jest chroniony oznaczenie. Przykładowo, ciężko zarejestrować zapach, gdyż ten nie jest łatwy do pokazania lub utrwalenia. Zatem jak widać, zdolność odróżniająca jest elementem definicji znaku towarowego – aby znak towarowy był znakiem towarowym, musi mieć zdolność odróżniającą.

Czym jest zdolność odróżniająca znaku towarowego?

Poza tym, że elementarnym składnikiem każdego znaku towarowego, zdolność odróżniająca jest typowo rynkową i praktyczną funkcją znaku towarowego. Oddziałuje ona w relacji między znakiem a odbiorcą. Polega na tym, że ten drugi na podstawie znaku jest w stanie określić pochodzenie towarów z określonego przedsiębiorstwa – a tym samym odróżnić je od towarów innych przedsiębiorstw. Znak towarowy ma zdolność odróżniającą, jeżeli wykazuje cechy dostateczne, aby utkwiły w świadomości kupującego. Aby znak mógł uzyskać prawo ochronne, musi ją mieć; oceny, czy ją ma, należy dokonać na dzień rejestracji. Skąd jednak wiedzieć, czy znak ma zdolność odróżniającą?

Jak sprawdzić, czy znak ma zdolność odróżniającą?

Sprawdzenie, czy znak ma zdolność odróżniającą jest bardzo ważne. Jeżeli nie rozpoznasz swojej sytuacji prawnej odpowiednio, zaryzykujesz tym, że znak nie zostanie zarejestrowany lub będzie unieważniony – a to oznacza straty ekonomiczne (np. bezcelowo wniesione opłaty za rejestrację znaku). Ponieważ badanie posiadania przez znak zdolności odróżniającej wymaga szerokiej wiedzy prawniczej oraz dokładnego przeszukania baz danych zawierających zarejestrowane znaki, najlepiej skierować pytanie o nią do specjalisty. Największą pewność uzyskasz zlecając przeprowadzenie badania zdolności ochronnej znaków towarowych Kancelarii prawno-patentowej. Nasza Kancelaria przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie prawa ochronnego przeprowadza badania w kontekście spełnienia ustawowych przesłanek uznania znaku za towarowy.