Czym jest unijny znak towarowy i jak go zastrzec?

Znak towarowy to oznaczenie, które pozwala odróżniać produkty jednego przedsiębiorstwa od towarów innych firm i można go przedstawić w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu udzielonej ochrony.

Unijny znak towarowy — co to jest?

Unijny znak towarowy to prawnie chronione oznaczenie, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej (poprzednia nazwa, obowiązuje do 2016 r., to wspólnotowe znaki towarowe). Pozwala na identyfikację konkretnych produktów w krajach UE. Zarejestrowanie takiego znaku zapewnia przedsiębiorcy jego ochronę i możliwość dalszego rozwijania.

Unijne znaki towarowe traktowane są jako własność intelektualna. W tym przypadku wyróżniamy następujące oznaczenia:

  • znaki indywidualne (identyfikujące konkretne przedsiębiorstwo),
  • znaki wspólne (identyfikujące towary i usługi grupy przedsiębiorstw),
  • znaki certyfikujące (potwierdzające, że towar spełnia wymogi konkretnej certyfikacji).

Zarejestrować można nie tylko znaki słowne i graficzne oraz słowno-graficzne, ale również znaki przestrzenne (np. pojemnik, opakowanie, produkt), znaki pozycyjne (znaki w specyficzny sposób przymocowane lub umieszczone na produkcie), znaki stanowiące wzór, znak stanowiący pojedynczy kolor lub kombinację kolorów, znak dźwiękowy, znak ruchomy (cała kreacja identyfikująca), znak multimedialny, znak holograficzny.

Zastrzeżenie unijnego znaku towarowego

Aby zastrzec unijny znak towarowy, niezbędna jest jego rejestracja. Ochrona znaku towarowego na poziomie Unii Europejskiej wymaga rejestracji w EUIPO. W ten sposób chronimy swoje handlowe oznaczenie we wszystkich państwach członkowskich. EUIPO, czyli European Union Intellectual Property Office, to instytucja zajmująca się rejestracją unijnych znaków towarowych. System rejestracji jest bardzo przejrzysty i sprawnie działający, a cały proces z reguły przebiega szybciej niż w Polsce.

Kancelaria Prawno-Patentowa BELLEPAT zapewnia profesjonalne doradztwo oraz kompleksową pomoc w zakresie prawnej ochrony znaków towarowych, w tym unijnych znaków towarowych. Istotnym punktem w naszej ofercie są badania zdolności ochronnej znaku towarowego, które znacznie zwiększają szanse na jego rejestrację. Specjalizujemy się także w ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, począwszy od badania ich zdolności patentowej (dla wynalazków) czy rejestrowej (dla wzorów) aż do finalnego etapu uzyskania ochrony patentowej.