Czy można legalnie używać cudzego znaku towarowego?

Do znaków towarowych zaliczamy logo, nazwy, a także grafiki. Jeżeli właściciel uzyska prawo ochronne na taki element, ma wyłączne prawo posługiwania się nim. Można jednak powiedzieć, że to ogólna reguła, od której jest kilka wyjątków. Poniżej dowiesz się, kiedy i w jaki sposób możesz wykorzystywać cudzy znak towarowy.

W jakich przypadkach używanie logo innej firmy nie narusza przepisów prawa?

Pierwszą i w zasadzie najbezpieczniejszą metodą jest uzyskanie zgody właściciela znaku towarowego. Najlepiej, aby miała ona formę pisemną. Niekiedy niezbędne okaże się zawarcie umowy licencyjnej. Oba te sposoby są swoistym zabezpieczeniem przed roszczeniami, które mogłyby spowodować wiele negatywnych konsekwencji, w tym oczywiście finansowych.

Specjaliści z Kancelarii Prawno-Patentowej Bellepat, którzy zajmują się m.in. sprawami z zakresu znaków towarowych w Przemyślu, wskazują na bardzo ważną okoliczność uprawniającą do korzystania z cudzego logo. Mowa tu o tzw. wyczerpaniu prawa. Ta instytucja polega na tym, że gdy producent wprowadza towar na rynek, nie może zakazać jego dalszego obrotu z wykorzystaniem swojego znaku.

Prawo chroni również osoby wykonujące drobną działalność gospodarczą. Jeżeli właściciel niewielkiej firmy wykorzystywał znak towarowy, który następnie zarejestrował inny podmiot, nie traci możliwości posługiwania się nim. Przesłanką uprawniającą jest jednak dobra wiara przedsiębiorcy oraz lokalny charakter działalności.

Konsekwencje bezprawnego używania cudzego znaku towarowego

Właściciel znaku towarowego może domagać się m.in. zaniechania naruszenia, czyli zaprzestania stosowania jego logo, nazwy czy grafiki. To na pewno najmniej dotkliwy skutek. Ma on prawo żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści (np. zarobku), a nawet zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.