Badania wzorów – czyli najpierw zbadaj, zanim wprowadzisz towar na rynek

Wystąpienie o ochronę prawną przez zarejestrowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego pozwala na zapewnienie sobie wyłączności na korzyści płynące z potencjalnych zysków, jakie można za ich pośrednictwem uzyskać. Zanim przystąpi się jednak do całej procedury, warto zlecić kompleksowe badanie wzorów przemysłowych i użytkowych, dzięki czemu można uniknąć nieświadomego powielenia wcześniej istniejącego rozwiązania, a tym samym zapobiec ponoszeniu kosztów całego procesu. Przekonajmy się, co można chronić i jak wyglądają niezbędne badania.

Czym są wzory przemysłowe, a czym wzory użytkowe?

Wzory przemysłowe to rozwiązania łączące się z unikalnym wyglądem wyrobu, a zatem jego kształtem, kolorem, fakturą i wykorzystanym materiałem, a także zastosowanymi sposobami zdobienia. Wzór tego typu nie łączy się jednak z właściwościami technicznymi wyrobu np. jego wewnętrzną konstrukcją czy funkcjonalnością. Do zarejestrowania wzoru przemysłowego wymaga się zatem, by był nowy i miał indywidualny charakter.

Wzór użytkowy to unikalne rozwiązania wynikające z charakterystycznej konstrukcji wewnętrznej lub zewnętrznej wyrobu. Dotyczą one jego cech technicznych, np. związanych z budową, użytym materiałem, sposobem jego połączenia czy ulokowania elementów składowych całości. Wzór użytkowy musi być nowy, a więc nieznany wcześniej oraz nadawać się do przemysłowego zastosowania. Liczy się także użyteczność zgłaszanego wzoru, a więc możliwość zrealizowania za jego pomocą określonego celu praktycznego.

Dlaczego badanie wzorów ma tak duże znaczenie?

Opracowanie nowego produktu wiąże się zwykle z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów zarówno na prace koncepcyjne, jak i przygotowanie prototypów czy wreszcie przystosowanie używanych maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobu. Poprzedzającym krokiem zawsze powinno być badanie wzorów przemysłowych. Trzeba bowiem pamiętać, że jeżeli okaże się, iż jego wygląd albo konstrukcja są zbieżne ze zgłoszonymi wcześniej wzorami przemysłowymi lub użytkowymi, jego produkcja okaże się naruszeniem praw innych osób i może skutkować podjęciem przez właściciela kroków prawnych. Sytuacja taka oznacza też zmarnowanie wydatkowanych wcześniej środków. Tak też takiej sytuacji można jednak uniknąć, zlecając przeprowadzenie odpowiednich badań patentowych kancelarii rzecznika patentowego.