5 błędów w tworzeniu dokumentacji patentowej

Aby uzyskać patent na wynalazek, trzeba przebrnąć przez sformalizowaną procedurę. Niezbędne jest przygotowanie stosownej dokumentacji. To etap, który wymaga szczególnej skrupulatności.

Co musi zawierać dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku?

Zakres dokumentacji zgłoszeniowej wyznaczają przepisy prawa. Mowa tu o art. 31 Prawa własności przemysłowej, który wskazuje, że zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:

  • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
  • opis wynalazku ujawniający jego istotę;
  • zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;
  • skrót opisu,
  • rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Zgłaszanie wynalazku – o czym musisz pamiętać?

Specjaliści zajmujący się przygotowywaniem dokumentacji patentowej w Przemyślu z Kancelarii Prawno-Patentowej BELLEPAT wskazują, że błędy w zgłoszeniach bardzo często dotyczą rysunków. Zgłaszającym zdarza się zapominać przede wszystkim o stosownych oznaczeniach. Co istotne, ilustracje muszą być czytelne, a także oddawać istotę rozwiązania. Innymi słowy, niedopuszczalne jest składanie niestarannych i zbyt ogólnych rysunków.

Równie często zdarza się, że opis wynalazku jest niedokładny. Trzeba pamiętać, że musi on opisywać rozwiązanie jasno i wyczerpująco. Ogólna charakterystyka i wnioski powinny być zawarte z kolei w skrócie opisu. Kolejnym, trzecim często spotykanym błędem, jest niepoprawne formułowanie zastrzeżeń patentowych. Najczęściej są określone zbyt szeroko lub bez pokrycia w opisie.

Wśród często powielanych błędów w dokumentacji patentowej można wymienić również pominięcie możliwych modyfikacji obchodzących dane rozwiązanie, a także wskazanie dokładnych parametrów technologicznych zamiast zakresów.