Przydatne linki

Urząd Patentowy RP - www.uprp.pl

Polska Izba Rzeczników Patentowych - www.pirp.org.pl

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego - www.oami.europa.eu

Urząd Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej https://euipo.europa.eu

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej - www.wipo.int

Europejski Urząd Patentowy - www.european-patent-office.org

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl

Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - www.funduszestrukturalne.gov.pl